Thứ 122 thế giới về phát triển bền vững (UI GreenMetric)

Tổ chức xếp hạng UI GreenMetric World University Ranking (UI GreenMetric) xếp TDTU thứ 122 thế giới trong tổng số 956 cơ sở giáo dục đại học tham gia xếp hạng.

TDTU tham gia hệ thống xếp hạng này từ năm 2016 và liên tục duy trì thứ hạng cao trong danh sách các cơ sở giáo dục đại học phát triển bền vững nhất thế giới, đồng thời được xếp hạng cao nhất trong số các trường đại học Việt Nam tham gia xếp hạng. Kết quả gần đây nhất (năm 2020), TDTU xếp thứ 83 trong tổng số 922 đại học toàn cầu trong bảng xếp hạng.

 
 

Vị trí của Đại học Tôn Đức Thắng trong các bảng xếp hạng đại học thế giới: