Thứ 193 châu Á (THE Asia University Rankings 2024)

Tháng 5/2024, bảng xếp hạng các đại học châu Á năm 2024 (Asia University Rankings 2024) của Tổ chức xếp hạng đại học THE (Times Higher Education) công bố Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) được xếp thứ 193 trong tổng số 1.127 cơ sở giáo dục đại học ở châu Á được xếp hạng.

Trong kỳ xếp hạng này, điểm tổng thể của TDTU là 41.9 và điểm số cho từng tiêu chí như sau:

-Chất lượng nghiên cứu (Research Quality): 86.6

-Chuyển giao công nghệ (Industry): 20.9

-Quốc tế hóa (International Outlook): 63.1

-Môi trường nghiên cứu (Research Environment): 19.1

-Giảng dạy (Teaching): 15.1

THE thực hiện xếp hạng các đại học châu Á từ năm 2013, với các tiêu chí xếp hạng tương tự như bảng xếp hạng đại học thế giới (World University Rankings), có điều chỉnh trọng số cho phù hợp với đặc thù của các đại học châu Á.