Thứ 138 Châu Á (QS Asia University Rankings)

Tháng 11/2023, tổ chức QS Asia University Rankings xếp TDTU thứ 138 trong tổng số 856 đại học tốt nhất Châu Á trong kỳ xếp hạng 2024. Như vậy, trong kỳ xếp hạng này, TDTU duy trì thứ hạng 138 so với kỳ xếp hạng 2023, trong bối cảnh số cơ sở giáo dục đại học tham gia xếp hạng tăng từ 760 lên 856 cơ sở.

TDTU có mặt trong bảng xếp hạng này lần đầu trong kỳ xếp hạng năm 2019 với vị trí 291-300 Châu Á. Năm 2020, thứ hạng của TDTU là 207, năm 2021 là 163, năm 2022 là 142 và 2023 là 138.

Bảng xếp hạng QS Asia University Rankings dựa trên phân tích kết quả khảo sát của hàng trăm nghìn chuyên gia và nhà tuyển dụng trên toàn thế giới cùng với dữ liệu về công bố khoa học của các cơ sở giáo dục toàn cầu. Các tiêu chí tính điểm xếp hạng bao gồm: Đánh giá của chuyên gia (30%); đánh giá của nhà tuyển dụng (20%); tỷ lệ giảng viên/sinh viên (10%); tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ (5%); số bài báo khoa học/giảng viên (5%); tỷ lệ trích dẫn/bài báo khoa học (10%); mạng lưới nghiên cứu quốc tế (10%); tỷ lệ giảng viên quốc tế (2,5%); tỷ lệ sinh viên quốc tế (2,5%); tỷ lệ sinh viên trao đổi quốc tế chiều đến (2,5%) và tỷ lệ sinh viên trao đổi quốc tế chiều đi (2,5%).