Skip to main content
x

Số liệu tổng quan

 • Số cơ sở: 6
 • Tổng diện tích đất: 108.1 ha
 • Tổng số sinh viên: 23,286
 • Tổng số giảng viên, viên chức: 1,340
 • Số khoa: 17
 • Số ngành đại học: 39
 • Số ngành thạc sĩ: 18
 • Số ngành tiến sĩ: 25
 • Số nhóm nghiên cứu: 55
 • Số bằng sáng chế: 7
 • Số bài báo ISI/Scopus: 2,293
 • Số giáo sư, chuyên gia nước ngoài đã hợp tác, làm việc với Trường: 553
 • Số sinh viên quốc tế đến học tập, trao đổi văn hóa tại Trường: 2,287
 • Số trường đại học quốc tế có ký kết hợp tác với Trường: 131

 

TDTU-around_0.jpg