Số liệu tổng quan

 
1.271

Giảng viên, viên chức

377

Giảng viên, viên chức có trình độ tiến sĩ

16

Khoa chuyên môn

60

Đơn vị thuộc, trực thuộc

26.000

Sinh viên đại học

40

Ngành đào tạo đại học

887

Học viên cao học

18

Ngành đào tạo thạc sĩ

127

Nghiên cứu sinh

24

Ngành đào tạo tiến sĩ

10.314

Công trình ISI/Scopus

21

Nhóm nghiên cứu trọng điểm

12

Bằng sáng chế USPTO

46

Hội thảo khoa học quốc tế

156

Đối tác quốc tế

170

Giảng viên, chuyên gia nước ngoài

TDTU-around_0.jpg