Số liệu tổng quan

 
Ngành đào tạo Đại học
40
 
Ngành đào tạo Sau đại học
06
 
Cựu sinh viên
55.000+
 
Công bố ISI/Scopus
11.000+
 
Bằng sáng chế USPTO
15
 
Năm thành lập
1997
 
Lãnh đạo
Chủ tịch Hội đồng trường

TS. Vũ Anh Đức

Hiệu trưởng

TS. Trần Trọng Đạo

 
Khoa chuyên môn
16