Nhóm 881-900 các đại học bền vững (QS Sustainability Rankings)

Tháng 12/2023, hệ thống xếp hạng đại học QS (Quacquarelli Symonds - Anh Quốc) đã công bố kết quả xếp hạng các đại học bền vững năm 2024 (QS Sustainability Rankings 2024) TDTU đã được xếp vào nhóm 881-900 các đại học phát triển bền vững nhất thế giới.

Tháng 10/2022, tổ chức này xếp TDTU vào nhóm 601+ các đại học phát triển bền vững nhất thế giới.

Bảng xếp hạng đại học QS, dữ liệu do chính tổ chức tự thu thập và đánh giá dựa trên các chỉ số được thiết kế để đo lường khả năng của một tổ chức giáo dục đại học trong việc giải quyết những thách thức lớn nhất về môi trường, xã hội và quản trị trên thế giới.