Skip to main content
x

Trang chủ

Tin tức

Trường Đại học Tôn Đức Thắng công bố kết quả sơ tuyển đợt 1
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học tôn Đức Thắng công bố kết quả sơ tuyển đợt 1 năm 2021.
Hoàn thành kiểm định 4 chương trình giáo dục bậc đại học theo tiêu chuẩn FIBAA
Các chuyên gia FIBAA đã có những đánh giá và góp ý cụ thể cho 4 ngành tham gia kiểm định.
Khai mạc kiểm định chương trình giáo dục bậc đại học theo bộ tiêu chuẩn FIBAA
Có 4 chương trình giáo dục bậc đại học của TDTU được tổ chức FIBAA kiểm định trong đợt này.
Trang tin tức >>

Tuyển sinh 2021

Sự kiện

23 - Tháng 4
Phòng Quản lý Phát triển Khoa học Công nghệ Đại học Tôn Đức Thắng thông báo chương trình Seminar định kỳ tháng 4/2021.
Trang sự kiện >>