Định hướng phát triển

Sứ mạng và mục tiêu của Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) là kim chỉ nam cho các chiến lược và kế hoạch phát triển từng giai đoạn mà TDTU đã và đang xây dựng cho 3 thập niên tới.

 

Định hướng phát triển.jpg

 

Trường Đại học Tôn Đức Thắng có trách nhiệm phát triển con người; phụng sự đất nước Việt Nam; giáo dục nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước; trong đó, có sự chú trọng đào tạo đội ngũ công nhân - lao động; thực hiện nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu khoa học ngày càng hiệu quả để thúc đẩy đất nước phát triển trong dài hạn; cam kết cống hiến ngày càng nhiều và tốt hơn cho một Việt Nam phồn vinh, ổn định và bền vững; cũng như góp phần tạo dựng một thế giới văn minh và hòa bình.

Mục tiêu dài hạn của Trường Đại học Tôn Đức Thắng là một đại học nghiên cứu trong vòng ba thập niên tới, song song với việc giữ vai trò đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, phục vụ nhu cầu cung ứng nhân lực chất lượng cao cho tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu này, chính sách cơ bản của TDTU là:

  • Liên tục tuyển lựa kỹ và đào tạo lực lượng chuyên môn; xây dựng đội ngũ khoa học có trình độ cao, chuyên nghiệp và trách nhiệm;
  • Phát triển liên tục, bền vững hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng, quản trị giáo dục; thói quen làm việc theo ISO trong các lĩnh vực; thực hiện kiểm định khách quan để tiêu chuẩn hóa tất cả đầu ra;
  • Đầu tư lâu dài và liên tục cho cơ sở vật chất trong ba thập niên; bảo đảm trang bị, thiết bị ngày càng đầy đủ, chuyên sâu và kịp thời cho việc thực hiện các mục tiêu chất lượng trong giáo dục và khoa học - công nghệ từng giai đoạn;
  • Truyền thông về TDTU trong nước và quốc tế; mở rộng số lượng chuyên gia và du học sinh nước ngoài; TDTU trở thành đầu mối quốc tế hóa của khu vực;
  • Tiếp tục mở rộng hợp tác với các đại học TOP 500 của thế giới; tạo nhiều cơ hội học tập kinh nghiệm quản lý hiện đại, tiếp cận nền học thuật tiên tiến và phương thức giáo dục tối ưu; bảo đảm chất lượng đạt chuẩn quốc tế. Chương trình giáo dục và văn bằng của TDTU được kiểm định và công nhận bởi các Tổ chức quốc tế.