Thứ 73 Châu Á (THE Asia University Rankings 2022)

Tháng 6/2022, theo kết quả xếp hạng các đại học Châu Á năm 2022 (THE Asia University Rankings 2022) của Tổ chức xếp hạng đại học THE, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) được xếp thứ 73 trong tổng số 616 đại học của 31 quốc gia/vùng lãnh thổ Châu Á được xếp hạng.

Với kết quả xếp hạng này, TDTU là trường đại học đầu tiên của Việt Nam vào vị trí Top 100 đại học tốt nhất Châu Á của tổ chức xếp hạng uy tín THE.

THE thực hiện xếp hạng các đại học Châu Á từ năm 2013, với các tiêu chí xếp hạng giống như các tiêu chí của bảng xếp hạng đại học thế giới (THE World University Rankings), có điều chỉnh trọng số cho phù hợp với đặc thù của các đại học Châu Á.