Thứ 601+ các đại học bền vững (QS Sustainability Rankings)

Tháng 10/2022, hệ thống xếp hạng đại học QS (Quacquarelli Symonds - Anh Quốc) đã công bố kết quả xếp hạng các đại học bền vững năm 2023 (QS Sustainability Rankings 2023) TDTU đã được xếp vào nhóm 601+ các đại học phát triển bền vững nhất thế giới. TDTU là một trong 3 đại diện của Việt Nam tham gia vào bảng xếp hạng này.

Đây là bảng xếp hạng mới nhất của tổ chức QS, dữ liệu do chính tổ chức tự thu thập và đánh giá dựa trên các chỉ số được thiết kế để đo lường khả năng của một tổ chức giáo dục đại học trong việc giải quyết những thách thức lớn nhất về môi trường, xã hội và quản trị trên thế giới.

Việc có mặt trong bảng xếp hạng của QS Sustainability Rankings 2023 chứng minh rằng TDTU luôn chú trọng phát triển bền vững và làm đúng cam kết xây dựng đại học theo hướng hiện đại, hòa hợp thiên nhiên; gìn giữ nguồn lực; tạo môi trường bình đẳng cho giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên có cơ hội học hỏi, trao đổi và giao lưu, góp phần nâng cao kiến thức và chất lượng đào tạo.