Thứ 138 Châu Á (QS-Asia University Rankings)

Tháng 11/2022, tổ chức QS Asia University Rankings xếp TDTU thứ 138 trong tổng số 760 đại học tốt nhất Châu Á được xếp hạng trong kỳ xếp hạng 2023.

TDTU có mặt trong bảng xếp hạng này lần đầu vào tháng 10/2018 với vị trí 291-300 trong kỳ xếp hạng 2019. Tháng 11/2019, TDTU xếp thứ 207 Châu Á trong kỳ xếp hạng 2020. Tháng 11/2020, TDTU xếp thứ 163 trong tổng số 650 đại học tốt nhất Châu Á trong kỳ xếp hạng 2021. Tháng 11/2021, TDTU xếp thứ 142 trong tổng số 687 đại học tốt nhất Châu Á được xếp hạng trong kỳ xếp hạng 2022.

Bảng xếp hạng QS Asia University Rankings dựa trên phân tích kết quả khảo sát của hàng trăm nghìn chuyên gia và nhà tuyển dụng trên toàn thế giới cùng với dữ liệu về công bố khoa học của các cơ sở giáo dục toàn cầu từ 2016 đến nay. Các tiêu chí tính điểm xếp hạng bao gồm: Đánh giá của chuyên gia (30%); đánh giá của nhà tuyển dụng (20%); tỷ lệ giảng viên/sinh viên (10%); tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ (5%); số bài báo khoa học/giảng viên (5%); tỷ lệ trích dẫn/bài báo khoa học (10%); mạng lưới nghiên cứu quốc tế (10%); tỷ lệ giảng viên quốc tế (2,5%); tỷ lệ sinh viên quốc tế (2,5%); tỷ lệ sinh viên trao đổi quốc tế chiều đến (2,5%) và tỷ lệ sinh viên trao đổi quốc tế chiều đi (2,5%).