Top 500 thế giới (THE World University Rankings)

Hệ thống xếp hạng đại học thế giới THE World University Rankings 2022, TDTU được xếp vào Top 500 đại học tốt nhất toàn cầu.

Đây là năm đầu tiên TDTU vào bảng xếp hạng này.

THE là một trong 3 tổ chức xếp hạng đại học có ảnh hưởng nhất thế giới bên cạnh QS và ARWU. Với kết quả này, vị trí của TDTU trên bản đồ giáo dục thế giới đã được xác lập vững chắc. Đây cũng là mục tiêu phát triển của TDTU trong giai đoạn 2017-2037.

 
 

Vị trí của Đại học Tôn Đức Thắng trong các bảng xếp hạng đại học thế giới: