Top 150 Châu Á (QS-Asia University Rankings)

Tổ chức QS Asia University Rankings 2022 xếp TDTU thứ 142 trong tổng số 687 đại học tốt nhất Châu Á được xếp hạng.

Năm 2021, tổ chức này xếp TDTU thứ 163 trong tổng số 650 đại học tốt nhất Châu Á.

Trước đó, TDTU được  xếp thứ 207 Châu Á theo kết quả xếp hạng 2020. TDTU có mặt trong bảng xếp hạng này lần đầu vào năm 2019 với vị trí 291-300.

 
 

Vị trí của Đại học Tôn Đức Thắng trong các bảng xếp hạng đại học thế giới: