Skip to main content

Thông báo

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 3 năm 2023
Trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển dụng nhân sự các vị trí: giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên, viên chức hành chính, ...
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Quyền thuê 01 căn tin Ký túc xá I trong thời hạn 05 năm của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Thông báo về chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học
Trường Đại học Tôn Đức Thắng triển khai chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu và quản lý ...
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc niêm yết giá bán tài sản
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc niêm yết giá bán tài sản thanh lý năm 2022.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 2 năm 2023 - Lần 2
Hội đồng tuyển dụng thông báo ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 2 năm 2023 - Lần 2.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 2 năm 2023 - Lần 1
Hội đồng tuyển dụng thông báo ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 2 năm 2023 - Lần 1.
Subscribe to Thông báo