Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Quyền thuê 01 căn tin Ký túc xá I với diện tích 454 (m2) trong thời hạn 05 năm tại địa chỉ số 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, như sau:

Tên tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết về thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: xem tại đây

tdtu