Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023 tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Vị trí, số lượng:

  • Ngành Xây dựng: 02 Phó Giáo sư
  • Ngành Kế toán - Kiểm toán: 01 Phó Giáo sư
  • Ngành Kế toán - Tài chính: 01 Phó Giáo sư
  • Ngành Cơ học: 01 Phó Giáo sư

Thời hạn: Từ ngày ra thông báo đến 17:00, ngày 25/12/2023 (thứ Hai). 

Địa điểm: Phòng Tổ chức hành chính (Phòng A009), Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

(Xem thông báo chi tiết: tại đây, tải mẫu số 15: tại đây)