Skip to main content

Thông báo

Thông báo về việc công khai kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc công khai kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022.
Thông báo đấu giá tài sản: Quyền thuê căn tin và khu kinh doanh dịch vụ tiện ích
Thông báo đấu giá tài sản thuê 4 căn tin, 1 khu kinh doanh dịch vụ tiện ích của Trường Đại học Tôn Đức Thắng và 1 căn tin tại TDTU Phân hiệu Khánh Hòa.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 2 năm 2022
Trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển dụng nhân sự các vị trí: giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên, viên chức hành chính,...
Tin buồn
Trường Đại học Tôn Đức Thắng trân trọng thông báo và thành kính chia buồn đến gia đình Thầy Nguyễn Văn Quán.
Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022.
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền thuê tài sản.
Subscribe to Thông báo