Skip to main content

Thông báo

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
Thông báo danh sách thành viên được đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2024
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo danh sách 13 thành viên được đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2024.
Thông báo chương trình Tư vấn tuyển sinh của Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2024
Ngày 3/3, Trường Đại học Tôn Đức Thắng sẽ tham gia Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp TP.HCM 2024 do Báo Tuổi trẻ tổ chức.
Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư.
Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Quyền thuê 01 căn tin Ký túc xá I trong thời hạn 05 năm của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Subscribe to Thông báo