Skip to main content

Thông báo

Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư.
Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Quyền thuê 01 căn tin Ký túc xá I trong thời hạn 05 năm của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 3 năm 2023
Trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển dụng nhân sự các vị trí: giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên, viên chức hành chính, ...
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Quyền thuê 01 căn tin Ký túc xá I trong thời hạn 05 năm của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Thông báo về chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học
Trường Đại học Tôn Đức Thắng triển khai chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu và quản lý ...
Subscribe to Thông báo