Thông báo danh sách thành viên được đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2024

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo danh sách thành viên được đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2024 gồm 13 thành viên, như sau:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

Ngành

Đơn vị công tác

1

Phan Quốc Khánh

1946

GS.TSKH

Toán

Khoa Toán - Thống kê,

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

2

Nguyễn Minh Đức

1955

GS.TS

Dược học

Khoa Dược,

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

3

Phạm Đức Chính

1958

GS.TSKH

Cơ học

Viện Công nghệ tiên tiến,

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

4

Nguyễn Xuân Tiên

1958

GS.TS

Nghệ thuật

Khoa Mỹ thuật công nghiệp,

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

5

Trần Công Phong

1960

GS.TS

Vật lý

Viện Công nghệ tiên tiến,

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

6

Lê Tiến Thường

1957

GS.TS

Điện tử - Viễn thông

Trường Đại học Bách Khoa,

Đại học Quốc gia TPHCM

7

Phạm Thị Minh Lý

1971

PGS.TS

Kinh tế

Khoa Quản trị kinh doanh,

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

8

Phan Thị Thanh Bình

1959

PGS.TS

Điện

Khoa Điện - Điện tử,

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

9

Lê Anh Cường

1976

PGS.TS

Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thông tin,

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

10

Ngô Lê Minh

1976

PGS.TS

Kiến trúc

Phòng Sau đại học,

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

11

Phan Thanh Toàn

1982

PGS.TS

Toán học

Khoa Toán - Thống kê,

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

12

Đỗ Nguyễn Văn Vương

1984

PGS.TS

Xây dựng

Khoa Kỹ thuật công trình,

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

13

Lê Đức Hiển

1979

PGS.TS

Xây dựng - kiến trúc

Phòng Quản lý phát triển Khoa học và Công nghệ,

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Nhà trường thông báo đến các đơn vị và cá nhân về danh sách đề cử trên, mọi thông tin cần trao đổi của đơn vị và cá nhân (nếu có) về danh sách đề cử đề nghị gửi ý kiến bằng văn bản về Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông qua Phòng Tổ chức hành chính trước 17 giờ ngày 09/5/2024.