Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Ngày 31/01/2024, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư của Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã họp để trao đổi, thảo luận công khai đối với từng hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng theo đúng các quy định hiện hành.

Căn cứ kết quả phiên họp, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư trân trọng thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, cụ thể như sau:

STT

Họ và tên ứng viên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Ngành/Chuyên ngành khoa học xét bổ nhiệm

Đơn vị đăng ký bổ nhiệm

Chức danh bổ nhiệm

1

Lê Đức Hiển

29/4/1979

Bình Định

Xây dựng

Khoa Kỹ thuật công trình

Phó giáo sư

2

Đặng Thùy Đông

17/8/1988

Thái Bình

Cơ học

Viện Công nghệ tiên tiến

Phó giáo sư

Thời gian công khai kết quả: đến hết ngày 15/02/2024.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng đề nghị các tổ chức, cá nhân có ý kiến về kết quả xét của Hội đồng vui lòng gửi văn bản về Trường Đại học Tôn Đức Thắng trước ngày 15/02/2024.

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Tôn Đức Thắng

19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM - Điện thoại: (028) 37755035

Email liên hệ: phongtchc@tdtu.edu.vn