Skip to main content

Thông báo

Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức và người lao động đợt 3 năm 2021
Danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn được dự tuyển đợt 3 năm 2021.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 3 năm 2021
Trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển dụng nhân sự các vị trí: giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên, viên chức hành chính,...
Thông báo về việc tổ chức xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2021
Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2021 thông báo về việc tiếp tục tổ chức xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2021.
Thông báo về việc cấp bằng cho sinh viên tốt nghiệp các đợt từ tháng 4/2020 đến tháng 4/2021
Nhà trường sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp vào thời điểm phù hợp khi dịch bệnh đã được kiểm soát.
tdtu
Thông báo về việc tài trợ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng năm 2020 (đợt 2) 
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Tôn Đức Thắng (FOSTECT) xin trân trọng thông báo Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng năm 2020 (đợt 2)
Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng tập trung học tại các cơ sở của trường đến hết ngày 03/5/2020
Toàn thể người học tại TDTU tiếp tục tạm dừng học tập trung tại trường đến hết ngày 03/5/2020.
Subscribe to Thông báo