Skip to main content

Thông báo

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng năm 2023
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng năm 2023 ...
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 2 năm 2023
Trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển dụng nhân sự các vị trí: giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên, viên chức hành chính, ...
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Quyền thuê 02 căn tin trong thời gian 05 năm của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2023 - Lần 2
Hội đồng tuyển dụng thông báo ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2023 - Lần 2.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2023 - Lần 1
Hội đồng tuyển dụng thông báo ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2023 - Lần 1.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 1 năm 2023
Trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển dụng nhân sự các vị trí: giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên, viên chức hành chính, ...
Subscribe to Thông báo