Skip to main content

Quan hệ cộng đồng

Uỷ ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP. Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại Đại học Tôn Đức Thắng
Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận những nội dung hợp tác, tạo điều kiện liên lạc, đưa thông tin của trường kết nối với các đối tác kiều bào ...
Trường Đại học Tôn Đức Thắng làm việc với Công ty TNHH PLS Vina - K Golf Town
Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận những nội dung hợp tác về việc triển khai chương trình tham quan thực tập, tập sự nghề nghiệp ...
Trường Đại học Tôn Đức Thắng làm việc với Công ty Unity Architects
Ngày 16/03/2022, Công ty cổ phần Unity Architects đã đến thăm và làm việc với Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Đại học Tôn Đức Thắng làm việc với Công ty FCLASS VIETNAM
Sáng ngày 16/03/2022, Công ty cổ phần FCLASS VIETNAM đã đến thăm và làm việc với Đại học Tôn Đức Thắng.
Đại học Tôn Đức Thắng làm việc với Công ty Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing
Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận những nội dung hợp tác liên quan đến hoạt động tham quan, học thuật và tạo cơ hội việc làm cho sinh viên TDTU.
Đại học Tôn Đức Thắng hợp tác với Tập đoàn Hoa Sen
Chiều ngày 11/3/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác.
Subscribe to Quan hệ cộng đồng