Skip to main content

Quan hệ cộng đồng

Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Trường Đại học An ninh nhân dân ký ghi nhớ hợp tác
Ngày 26/4/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Trường Đại học An ninh nhân dân đã tổ chức ký ghi nhớ hợp tác.
Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp và Cựu sinh viên ký hợp tác với công ty Unity Architects
Ngày 22/4/2022, Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp & Cựu sinh viên và Công ty Unity Architects đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác.
Đại học James Cook Singapore thăm và làm việc với Đại học Tôn Đức Thắng
Sáng ngày 22/04/2022, Đại học James Cook Singapore đã đến thăm và làm việc với Đại học Tôn Đức Thắng.
Hội hữu nghị Việt – Anh TP. Hồ Chí Minh thăm và làm việc với Đại học Tôn Đức Thắng
Sáng ngày 20/4/2022, Hội Hữu nghị Việt - Anh TP. Hồ Chí Minh đã đến thăm và làm việc với Đại học Tôn Đức Thắng.
Công ty MiTek thăm và làm việc với Đại học Tôn Đức Thắng
Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận những nội dung hướng đến ký kết hợp tác như triển khai chương trình tham quan, tập sự nghề nghiệp cho sinh viên TDTU.
Đại học Nam Queensland thăm và làm việc với Đại học Tôn Đức Thắng
Buổi làm việc với mục đích giới thiệu năng lực và tiềm năng hợp tác song phương các chương trình đào tạo liên kết bậc đại học và sau đại học.
Subscribe to Quan hệ cộng đồng