Thông báo về việc tổ chức xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2021

Xét tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp (COVID-19) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2021 thông báo về việc tiếp tục tổ chức xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2021, cụ thể như sau:

1. Các ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn được dự tuyển viên chức theo Thông báo số 04/TB-HĐTD ngày 18/5/2021 của Trường Đại học Tôn Đức Thắng tiếp tục tham gia vòng phỏng vấn theo phương thức chia nhỏ đối tượng tuyển dụng căn cứ vào chỉ tiêu và đơn vị (thuộc Trường) tuyển dụng để hạn chế việc tập trung trong giai đoạn giãn cách xã hội.

2. Thời hạn tổ chức vòng phỏng vấn sẽ kéo dài cho đến khi hết thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo văn bản chỉ thị của cơ quan chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh và các thông báo của Nhà trường.

Trong thời hạn trên, ứng viên thuộc đối tượng tham gia dự tuyển phỏng vấn theo kế hoạch cụ thể được Nhà trường thông báo riêng cho từng nhóm ứng viên.

3. Căn cứ kết quả phỏng vấn từng đợt, theo từng nhóm đối tượng, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Tôn Đức Thắng ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển viên chức theo từng đợt và từng nhóm đối tượng trong đợt 1 năm 2021.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2021 thông báo để các ứng viên được biết. (Xem thông tin chi tiết tại đây)