Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền thuê tài sản: xem chi tiết.

Hồ sơ đăng ký tham gia: Hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá; Văn bản mô tả năng lực, kinh nghiệm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, … của tổ chức đấu giá và hồ sơ kèm theo để chứng minh; Thư chào giá dịch vụ đấu giá tài sản trong trường hợp đấu giá thành công và trường hợp đấu giá không thành công; Có tên trong danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện đấu giá năm 2022.

Thời hạn: Trước 17h00 ngày 08/06/2022.

Nộp hồ sơ đăng ký tại: Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Địa chỉ: 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Cán bộ phụ trách giải quyết, liên hệ: Cô Trương Diễm Anh - Phòng Quản trị thiết bị.

Trân trọng thông báo./.