Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc niêm yết giá bán tài sản

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc niêm yết giá bán tài sản thanh lý 4 nhóm chủng loại gồm dụng cụ thủy tinh, đồ gỗ, nhựa, kim khí điện máy, phương tiện vận chuyển.

1. Loại nội dung niêm yết giá Thông báo niêm yết giá bán tài sản
2. Cơ quan được giao tổ chức thanh lý tài sản Trường Đại học Tôn Đức Thắng
3. Mã số cuộc bán niêm yết 01/2023-TLTS
4. Đặc điểm của tài sản bán Thanh lý 4 nhóm chủng loại gồm dụng cụ thủy tinh, đồ gỗ, nhựa, kim khí điện máy, phương tiện vận chuyển
5. Giá bán Giá niêm yết tài sản: 41.200.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi mốt triệu hai trăm nghìn đồng chẵn)
6. Thời gian bán niêm yết Từ 08 giờ ngày 25/08/2023 đến 17 giờ ngày 31/08/2023
7. Số tiền đặt trước và hình thức nộp tiền đặt trước 4.120.000 đồng (Bằng chữ: Bốn triệu một trăm hai mươi nghìn đồng chẵn)
8. Thời gian xem tài sản Từ ngày 29/08 đến ngày 31/08/2023 (buổi sáng từ 08 giờ - 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ - 17 giờ)
9. Địa điểm xem tài sản Phòng Quản trị thiết bị, Trường Đại học Tôn Đức Thắng; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
10. Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước Từ ngày 25/08 đến ngày 31/08/2023
11. Thời gian lựa chọn người được quyền mua tài sản 10 giờ 30 phút, ngày 06/09/2023
12. Số điện thoại liên hệ 028 37755060
13. Địa chỉ Email qttb@tdtu.edu.vn
14. Mã chuyển khoản dhtonducthang24602208
15. Danh sách file đính kèm tại đây