Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc tuyển dụng nhân sự đợt 2 năm 2023, như sau:

1. Khối giảng dạy:

TT

Đơn vị tuyển

Chỉ tiêu

1

Khoa Điện - Điện tử

08 Giảng viên

01 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

2

Khoa Công nghệ thông tin

09 Giảng viên

05 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

3

Khoa Dược

03 Giảng viên

03 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

4

Khoa Kế toán

08 Giảng viên

05 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

5

Khoa Kỹ thuật công trình

05 Giảng viên

01 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

6

Khoa Khoa học thể thao

05 Giảng viên

01 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

7

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

03 Giảng viên

8

Khoa Khoa học ứng dụng

03 Giảng viên/ giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

9

Khoa Luật

04 Giảng viên/giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

10

Khoa Lao động và Công đoàn

01 Giảng viên

01 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

11

Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động

03 Giảng viên

12

Khoa Mỹ thuật công nghiệp

07 Giảng viên/Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

13

Khoa Ngoại ngữ

09 Giảng viên

02 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

14

Khoa Quản trị kinh doanh

34 Giảng viên

10 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

15

Khoa Tài chính Ngân hàng

04 Giảng viên

16

Khoa Toán - Thống kê

05 Giảng viên

17

Phân hiệu Khánh Hòa

02 Giảng viên

18

Trung tâm Ngôn ngữ sáng tạo

05 Giảng viên Việt Nam

05 Giảng viên nước ngoài

19

Phòng Công tác học sinh - sinh viên

01 Giảng viên

20

Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan

04 Giáo viên

2. Khối nghiên cứu viên:

TT

Đơn vị tuyển

Chỉ tiêu

1

Khoa Công nghệ thông tin

04 Nghiên cứu viên

2 Khoa Kỹ thuật công trình 02 Nghiên cứu viên
3 Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động 01 Nghiên cứu viên

4

Khoa Tài chính Ngân hàng

03 Nghiên cứu viên

5

Khoa Điện - Điện tử

02 Nghiên cứu viên

6

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

01 Nghiên cứu viên

7

Khoa Khoa học ứng dụng

01 Nghiên cứu viên

8

Khoa Lao động và Công đoàn

01 Nghiên cứu viên

9

Khoa Quản trị kinh doanh

02 Nghiên cứu viên

10

Viện Công nghệ tiên tiến

07 Nghiên cứu viên

02 Trợ lý nghiên cứu viên

3. Khối hành chính:

TT

Đơn vị tuyển

Chỉ tiêu

1 Văn phòng Ban Giám hiệu 02 Chuyên viên
2 Viện Hợp tác, Nghiên cứu và Đào tạo quốc tế (Viện INCRETI)

03 Chuyên viên

3 Ban Truyền thông và Quan hệ công chúng 01 Chuyên viên

4

Viện Công nghệ tiên tiến

01 Chuyên viên

5

Phân hiệu Khánh Hòa

01 Chuyên viên

01 Nhân viên cây xanh

01 Nhân viên kỹ thuật

6

Khoa Quản trị kinh doanh

01 Chuyên viên hành chính (kiêm Chuyên viên kiểm định AACSB)

7

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

01 Chuyên viên

8

Phòng Quản trị thiết bị

01 Nhân viên kỹ thuật

9

Phòng Tài chính

02 Chuyên viên

10

Phòng Sau đại học

01 Chuyên viên

11

Phòng Quản lý phát triển khoa học công nghệ

01 Chuyên viên

12

Phòng Công tác học sinh - sinh viên

01 Chuyên viên

13

Phòng Thanh tra, Pháp chế và An ninh

01 Chuyên viên

02 Bảo vệ

14

Phòng Tổ chức hành chính

01 Chuyên viên

15

Thư viện

02 Chuyên viên

16

Phòng Điện toán - Máy tính

02 Chuyên viên

17

Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp và Cựu sinh viên

01 Chuyên viên

18

Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan

01 Phó hiệu trưởng

01 Chuyên viên

- Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: tại đây

- Thông tin chi tiết về mô tả công việc kèm theo từng vị trí: tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch Việt Nam): tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch nước ngoài): tại đây

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/07/2023.

- Cách thức nộp hồ sơ:

  • Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
  • Nộp hồ sơ online: tại đây

Mọi chi tiết liên quan đến vấn đề tuyển dụng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức hành chính (A0009), số điện thoại (028) 37 755 035, email: phongtchc@tdtu.edu.vn.