Skip to main content

Tuyển dụng

Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức và người lao động đợt 3 năm 2021 (bổ sung)
Danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn được dự tuyển viên chức và người lao động đợt 3 năm 2021 (bổ sung).
Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức và người lao động đợt 3 năm 2021
Danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn được dự tuyển đợt 3 năm 2021.
Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức, người lao động năm 2021 - đợt tháng 02/2022
Đại học Tôn Đức Thắng thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức, người lao động năm 2021 - đợt tháng 02/2022.
Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức, người lao động đợt tháng 01/2022
Đại học Tôn Đức Thắng thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức, người lao động đợt tháng 01/2022.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 3 năm 2021
Trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển dụng nhân sự các vị trí: giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên, viên chức hành chính,...
Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển người lao động đợt 2 năm 2021 (bổ sung)
Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển người lao động đợt 2 năm 2021.
Subscribe to Tuyển dụng