Skip to main content

Tuyển dụng

Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 03 năm 2022 (lần 1, lần 2, lần 3)
Danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn được dự tuyển viên chức đợt 03 năm 2022 (lần 1, lần 2, lần 3).
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 3 năm 2022
Trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển dụng nhân sự các vị trí: giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên, viên chức hành chính, ...
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng vị trí Trưởng và Phó các đơn vị
Thông báo tuyển dụng vị trí Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tính toán và Phó phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng.
Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022
Đại học Tôn Đức Thắng thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 02 năm 2022
Danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn được dự tuyển viên chức đợt 02 năm 2022.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 2 năm 2022
Trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển dụng nhân sự các vị trí: giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên, viên chức hành chính,...
Subscribe to Tuyển dụng