Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022

Hội đồng tuyển dụng Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc công nhận kết quả tuyển dụng năm 2022 như sau:

  • Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan trực thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng đợt 2 năm 2022 (tháng 7/2022) đối với 02 (hai) ứng viên (xem chi tiết);
  • Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đợt 2 năm 2022 (lần 1) đối với 06 (sáu) ứng viên (xem chi tiết);
  • Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đợt 2 năm 2022 (lần 2) đối với 02 (hai) ứng viên (xem chi tiết);
  • Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đợt 2 năm 2022 (lần 3) đối với 09 (chín) ứng viên (xem chi tiết);

Các ứng viên trúng tuyển phải đến làm thủ tục ký Hợp đồng làm việc trong thời gian 45 ngày kể từ ngày trúng tuyển.

Trân trọng. 

Từ khóa