Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng vị trí Trưởng và Phó các đơn vị

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc tuyển dụng vị trí Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tính toán và Phó phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng, như sau:

1. Viện trưởng Viện Khoa học tính toán (01 chỉ tiêu)

Mô tả công việc:

 • Xây dựng tầm nhìn, chiến lược, kế hoạch, tổ chức thực hiện và phát triển Viện nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, đào tạo sau đại học và hợp tác quốc tế theo định hướng chung của Nhà trường.
 • Tham mưu cho Nhà trường để vận hành hiệu quả các mô hình nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo sau đại học và hợp tác quốc tế.
 • Chịu trách nhiệm trước Nhà trường về toàn bộ hoạt động của Viện.

Yêu cầu chung:

 • Giáo sư/Phó Giáo sư thuộc nhóm liên ngành Khoa học, kỹ thuật và công nghệ tính toán.
 • Có kinh nghiệm làm Viện trưởng Viện nghiên cứu hoặc Trưởng khoa liên quan hoặc các vị trí tương đương trở lên. Đặc biệt, có phong cách lãnh đạo tạo ra văn hóa hợp tác tích cực, duy trì các nhóm hoạt động hiệu quả, gắn kết tốt với các đồng nghiệp trong toàn Trường.
 • Có trên 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu khoa học chất lượng cao, có thành tích về việc thu hút các nguồn tài trợ nghiên cứu lớn. Đồng thời, có khả năng mang lại kết quả thành công từ các nghiên cứu dài hạn, quy mô lớn.
 • Có kinh nghiệm đào tạo và hướng dẫn thành công các nhà nghiên cứu thời kỳ đầu khởi nghiệp bao gồm cả sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và sau tiến sĩ.
 • Ưu tiên ứng viên có năng lực giảng dạy, phát triển và ứng dụng công nghệ.
 • Khả năng sử dụng thành thạo Tiếng Anh (nói và viết).

2. Phó Viện trưởng Viện Khoa học tính toán (01 chỉ tiêu)

Mô tả công việc:

 • Thực hiện các mảng công việc quản lý do Viện trưởng phân công như: theo dõi tiến độ thực hiện và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, đào tạo sau đại học và hợp tác quốc tế.
 • Tham mưu cho Viện trưởng để vận hành hiệu quả mô hình viện nghiên cứu chất lượng cao.
 • Chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về kết quả công việc được giao.

Yêu cầu chung:

 • Giáo sư/Phó Giáo sư thuộc nhóm liên ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ tính toán.
 • Có kinh nghiệm làm Phó Viện trưởng, Phó Trưởng khoa liên quan hoặc các vị trí tương đương trở lên.
 • Có trên 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu khoa học chất lượng cao, có thành tích về việc thu hút các nguồn tài trợ nghiên cứu.
 • Có kinh nghiệm đào tạo và hướng dẫn thành công các nhà nghiên cứu thời kỳ đầu khởi nghiệp bao gồm cả sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và sau tiến sĩ.
 • Ưu tiên ứng viên có năng lực giảng dạy, phát triển và ứng dụng công nghệ.
 • Khả năng sử dụng thành thạo Tiếng Anh (nói và viết).

3. Phó phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng (01 chỉ tiêu)

Mô tả công việc:

 • Giúp Trưởng phòng hoạch định chiến lược và lập kế hoạch về công tác bảo đảm chất lượng bên trong, bảo đảm chất lượng bên ngoài (kiểm định) cho Trường.
 • Giúp Trưởng phòng xây dựng kế hoạch về nhân sự, quản lý nhân sự và điều hành công việc mảng bảo đảm chất lượng.
 • Tư vấn cho Ban Giám hiệu về việc lựa chọn tổ chức kiểm định. Hỗ trợ các Khoa thực hiện công tác tự đánh giá và cải tiến chất lượng chương trình đào tạo.
 • Giúp Trưởng phòng chỉ đạo tập huấn triển khai kiểm định chương trình đào tạo.
 • Làm đầu mối liên hệ với các chuyên gia nước ngoài để tập huấn về xây dựng chương trình, chuẩn đầu ra, bảo đảm chất lượng.  
 • Chủ trì các nghiên cứu về bảo đảm chất lượng, viết bài để công bố trong các tạp chí trong nước và nước ngoài.
 • Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và Lãnh đạo trường về các mảng công việc được phân công.

Yêu cầu chung:

 • Trình độ: Thạc sĩ trở lên.
 • Kinh nghiệm: Đảm trách các công việc chuyên môn về đo lường và đánh giá trong giáo dục, đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục, trên 3 năm giữ vị trí phó phòng đảm bảo chất lượng hoặc trên 1 năm trưởng phòng đảm bảo chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học.
 • Là người có khả năng bao quát, lập kế hoạch, báo cáo và quản lý tốt.
 • Đã tham gia vào hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo hoặc cơ sở giáo dục; các lớp tập huấn về bảo đảm chất lượng và/hoặc kiểm định chất lượng trong nước và quốc tế.
 • Tiếng Anh: Sử dụng tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng (nghe - nói - đọc - viết).
 • Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm Office.

Chi tiết các mảng công việc:
- Bảo đảm chất lượng giáo dục bên trong và kiểm định chất lượng giáo dục:

 • Hoạch định chiến lược bảo đảm chất lượng và lập kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục cấp CTĐT và CSGD.
 • Tham mưu cho Ban Giám hiệu về lộ trình kiểm định chất lượng cấp CTĐT, CSGD và tư vấn Ban Giám hiệu về việc lựa chọn tổ chức kiểm định phù hợp.
 • Phối hợp với các đơn vị xây dựng và triển khai hệ thống quản lý minh chứng phục vụ công tác kiểm định chất lượng cấp CTĐT và CSGD.
 • Làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường (tổ chức kiểm định) triển khai kế hoạch kiểm định chất lượng CTĐT và CSGD.
 • Trao đổi và phản biện các kết quả kiểm định của chuyên gia đánh giá ngoài.
 • Làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị trong trường lập kế hoạch và giám sát thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng căn cứ theo khuyến nghị của chuyên gia đánh giá ngoài.
 • Thực hiện các báo cáo về công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định (định kì) và theo yêu cầu (đột xuất) của cơ quan chủ quản.

- Phát triển Chương trình đào tạo (CTĐT):

 • Hoạch định kế hoạch phát triển CTĐT.
 • Lập kế hoạch, tập huấn và giám sát các Khoa thực hiện việc đo lường mức độ người học đạt được chuẩn đầu ra các CTĐT.
 • Lập kế hoạch và giám sát các khoa thực hiện việc khảo sát các bên liên quan phục vụ công tác rà soát, cập nhật CTĐT.
 • Tập huấn công tác tự đánh giá, viết báo cáo tự đánh giá CTĐT.
 • Tư vấn, hỗ trợ các khoa chuyên môn để cải tiến, nâng cao chất lượng CTĐT.
 • Làm đầu mối liên hệ với các chuyên gia nước ngoài để tổ chức tập huấn về xây dựng và phát triển CTĐT.

 

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày đăng thông báo đến ngày 10/11/2022.

Nơi nhận hồ sơ: Nhận trực tiếp tại Phòng Tổ chức hành chính, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, số 19 đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ trên.

 

Từ khóa