Skip to main content

Tuyển dụng

Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức, người lao động đợt tháng 12/2021
Đại học Tôn Đức Thắng thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức, người lao động.
Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 2 năm 2021 (bổ sung)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn được dự tuyển đợt 2 năm 2021 (bổ sung).
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức và người lao động đợt 2 năm 2021
Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn được dự tuyển đợt 2 năm 2021.
Thông báo về việc công nhận kết quả tuyển dụng đợt tháng 10/2021
Hội đồng tuyển dụng Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc công nhận kết quả tuyển dụng đợt tháng 10/2021.
tdtu
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 2 năm 2021
Trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển dụng nhân sự các vị trí: giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên, viên chức hành chính, ...
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2021
Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn được dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2021
Subscribe to Tuyển dụng