Skip to main content

Tuyển dụng

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2023 - Lần 2
Hội đồng tuyển dụng thông báo ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2023 - Lần 2.
Công nhận kết quả tuyển dụng người lao động năm 2023
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo công nhận kết quả tuyển dụng người lao động năm 2023.
Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2023 - Lần 1
Hội đồng tuyển dụng thông báo ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2023 - Lần 1.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 1 năm 2023
Trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển dụng nhân sự các vị trí: giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên, viên chức hành chính, ...
Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2022
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2022.
Subscribe to Tuyển dụng