Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 02 năm 2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 thông báo:

1. Danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn được dự tuyển viên chức đợt 02 năm 2022:

  • Danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn được dự tuyển viên chức đợt tháng 02 năm 2022 lần 1: tại đây.
  • Danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn được dự tuyển viên chức đợt tháng 02 năm 2022 lần 2: tại đây.
  • Danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn được dự tuyển viên chức đợt tháng 02 năm 2022 lần 3: tại đây.

2. Về nội dung xét tuyển:

  • Giảng thử đối với khối Giảng viên; Phỏng vấn chuyên môn theo vị trí việc làm đối với các khối khác.
  • Kiểm tra kiến thức: IQ, Anh văn (theo chuẩn TOEIC), Tin học văn phòng.

3. Thời gian và địa điểm xét tuyển: Trường Đại học Tôn Đức Thắng (thời gian và địa điểm cụ thể theo thông báo của đơn vị ứng viên dự tuyển và Ban kiểm tra sát hạch).

Từ khóa