Skip to main content

 
 

SỰ KIỆN

Cơ hội việc làm tại Trường quốc tế Việt Nam-Phần Lan
Thời gian: 08:00 đến 10:00;  ngày 07/3/2020 (thứ Bảy)
Địa điểm: Trường quốc tế Việt Nam - Phần Lan; Số 01, Đường D1, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Seminar: Phân tích tĩnh và dao động tự do của Tấm vi mô gia cường Ống nano cacbon sử dụng lý thuyết độ dốc biến dạng hiệu chỉnh
Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 21/02/2020
Địa điểm: Phòng họp C, Đại học Tôn Đức Thắng; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Thời đại số và hội nhập quốc tế: những vấn đề đặt ra với thế hệ trẻ Việt Nam
Thời gian: 14:00
Địa điểm: Hội trường 2A, TDTU; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Seminar khoa học tháng 12/2019
Thời gian: từ 14:00 đến 17:00
Địa điểm: Phòng AB0201, Trường Đại học Tôn Đức Thắng; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7
Seminar khoa học tháng 12/2019
Thời gian: 14:00 đến 17:00
Địa điểm: Phòng AB0201, TDTU; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Lễ trao giải Giải thưởng khoa học Đại học Tôn Đức Thắng, Năm 2019
Thời gian: 09:00
Địa điểm: Hội trường A, Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, Quận 7, TP.HCM