Skip to main content

 
 

SỰ KIỆN

Seminar: Công cụ tính toán mới để thiết kế thuốc và hợp chất thăm dò
Thời gian: từ 9:00 đến 11:00
Địa điểm: Phòng họp C, TDTU; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Seminar: Sản xuất tinh dầu tràm gió giàu hoạt chất cineole
Thời gian: 14:00 đến 16:00
Địa điểm: Phòng họp C, TDTU; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Diễn đàn doanh nghiệp Séc-Việt
Thời gian: 8:00 - 13:00
Địa điểm: Hội trường 10F, TDTU; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Hội thảo khoa học: Tự chủ đại học thời kỳ hội nhập
Thời gian: 08:00 đến 17:30
Địa điểm: Hội trường A.403, TDTU; Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Tọa đàm: Du lịch thời kỳ 4.0: cánh cửa sự nghiệp cho nguồn nhân lực trẻ
Thời gian: 08:00 đến 12:00
Địa điểm: Hội trường 10F, TDTU; Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Tầm quan trọng của bảo hiểm y tế đối với sinh viên
Thời gian: 8:30
Địa điểm: Hội trường A403, TDTU; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh