Skip to main content

 
 

SỰ KIỆN

Seminar khoa học: Vòng kỵ nước xa điều chỉnh vị trí hoạt động của đồng và phản ứng của các polysaccharide monooxygenase AA13
Thời gian: Từ 13:30 đến 15:30 ngày 25/8/2021.
Địa điểm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, khách mời tham dự online.
Seminar khoa học: Cải thiện độ chính xác của AutoDock Vina bằng cách thay đổi các thông số thực nghiệm
Thời gian: Từ 13:30 đến 15:30 ngày 18/08/2021.
Địa điểm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, khách mời tham dự online.
Seminar khoa học: Spike Protein 501Y.V2 chống lại kháng thể trung hòa trong mô phỏng nguyên tử
Thời gian: Từ 13:30 đến 15:30 ngày 05/8/2021.
Địa điểm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, khách mời tham dự online.
Seminar: Potential inhibitors for SARS-CoV-2 Mpro from marine compounds
Thời gian: 13:30 đến 15:30
Địa điểm: Phòng họp C, TDTU; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Seminar khoa học tháng 7/2021
Thời gian: Từ 13:30 đến 15:30 ngày 08/07/2021.
Địa điểm: Phòng họp C, TDTU; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Seminar khoa học tháng 4/2021
Thời gian: Từ 13:30 đến 15:30 ngày 23/04/2021.
Địa điểm: Phòng họp C, TDTU; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.