Chuyên đề “Kỹ năng nhận biết và tự bảo vệ mình trước hiểm họa ma túy”

Nhằm trang bị kiến thức cho đoàn viên-thanh niên về cách nhận biết các loại chất kích thích, tham gia tích cực vào công tác phòng chống ma túy trong học đường và cộng đồng, Đoàn trường tổ chức chuyên đề “Kỹ năng nhận biết và tự bảo vệ mình trước hiểm họa ma túy” với thông tin chi tiết như sau:

Thời gian: 15:00, ngày 14/06/2024

Địa điểm: Hội trường 10F, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Đối tượng tham gia: Sinh viên, chiến sĩ tình nguyện

Báo cáo viên: PGS TS. Đại tá Phan Công Chuyển - Phó Trưởng khoa Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Thông tin liên hệ: Văn phòng Đoàn-Hội (A0004), Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh; Email: vanphongdoanhoi@tdtu.edu.vn

tdtu