Hội thảo quốc tế lần 3 về Vật liệu và Cấu trúc thông minh tiên tiến

Hội thảo quốc tế về Vật liệu và Cấu trúc thông minh tiên tiến (International Conference on Advanced Smart Materials and Structures - ASMaS) là hội thảo khoa học do Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) khởi xướng, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Đây là diễn đàn trao đổi học thuật giữa các nhà khoa học trong nước và quốc tế về những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ hướng đến vật liệu và cấu trúc thông minh, kết hợp với ngành khoa học tính toán và khoa học dữ liệu lớn.

Năm 2024, TDTU tổ chức Hội thảo lần thứ 3 (ASMaS 2024), thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học. Sau quá trình thẩm định kỹ lưỡng của Hội đồng khoa học, có 46 công trình được chọn để trình bày tại Hội thảo. Những công trình xuất sắc nhất sẽ được đăng tải trên ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí Journal of Intelligent Material Systems and Structures (thuộc WoS).

ASMaS 2024 vinh dự tiếp đón nhiều học giả uy tín trong lĩnh vực Vật liệu và Cấu trúc thông minh tiên tiến đến tham gia trình bày báo cáo chính như: Giáo sư Lê Khánh Châu - Viện Công nghệ tiên tiến, TDTU, Việt Nam; Giáo sư Weihua Li - Giám đốc Trung tâm Sản xuất tiên tiến (AMT), Đại học Wollongong, Úc; Giáo sư Nguyễn Xuân Hùng - Viện trưởng Viện Công nghệ nghiên cứu liên ngành (CIRTech), Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Thông tin chi tiết về hội thảo như sau:

Thời gian: Ngày 03-05/07/2024

Địa điểm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Website hội thảo: https://asmas2024.tdtu.edu.vn

Thông tin liên hệ: TS. Thái Hoàng Chiến - Ban tổ chức Hội thảo, Viện Công nghệ tiên tiến, Trường Đại học Tôn Đức Thắng; Email: thaihoangchien@tdtu.edu.vn

tdtu