Skip to main content

 
 

SỰ KIỆN

Hội thảo: Sử dụng/tái sử dụng nước bền vững trong môi trường đô thị
Thời gian: Ngày 04 và 05 tháng 11 năm 2019
Địa điểm: Hội trường A403, TDTU; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày hội việc làm TDTU (TDTU Job Fair) 2019
Thời gian: 07:30 đến 17:00
Địa điểm: Sảnh nối G-F, TDTU; Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Sinh viên với văn hóa đọc
Thời gian: 13:30
Địa điểm: Hội trường 6 B, Đại học Tôn ĐứcThắng; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Seminar: Phân tích dữ liệu ITC cho hỗn hợp racemic: Một cách tiếp cận dựa trên thống kê Bayes
Thời gian: từ 14:00 đến 16:00
Địa điểm: Phòng họp C, TDTU; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Hội nghị khoa học: Đề kháng kháng sinh và triển vọng trong điều trị
Thời gian: 08:30 đến 17:30 ngày 18/11/2019
Địa điểm: 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Cuộc thi khởi nghiệp: TDTU Startup Wings 2020
Thời gian: Từ 30/10/2019 đến 28/2/2020
Địa điểm: 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh