Skip to main content

 
 

SỰ KIỆN

Ngày hội tự động hoá 2020: Chuyển đổi số trong doanh nghiệp sản xuất
Thời gian: 08:00 - 21:00
Địa điểm: Đại Học Tôn Đức Thắng; 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Seminar: Chọn lọc chất ức chế AChE bằng phương pháp docking và mô phỏng động lực SMD
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00
Địa điểm: Phòng họp C, Đại học Tôn Đức Thắng; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Phát động cuộc thi "TDTU - Tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng" năm 2020
Thời gian: Từ 26/08/2020 đến 12/09/2020
Địa điểm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Ngày hội doanh nghiệp cựu sinh viên TDTU 2020
Thời gian: 07:30 đến 17:00, ngày 17 tháng 7 năm 2020 (thứ Sáu);
Địa điểm: Sảnh Nhà C, Cơ sở Tân Phong.
Seminar: Xác định tính toán các chất ức chế tiềm năng của Protease chính của SARS-CoV-2
Thời gian: 14:00 đến 16:00
Địa điểm: Phòng họp C, Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Seminar: Các thông số nhiệt hóa và cơ chế phát triển của cụm Silicon pha tạp Boron
Thời gian: từ 14:00 đến 16:00 ngày 15/05/2020
Địa điểm: Phòng họp C, Đại học Tôn Đức Thắng; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh