Skip to main content

 
 

SỰ KIỆN

Ngày hội thông tin VFIS
Thời gian: 8:30-11:30, 26/02/2022.
Địa điểm: Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan.
OPEN HOUSE - Cả nhà cùng học tại VFIS
Thời gian: 8:30-11:00, 15/01/2022.
Địa điểm: Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan.
Seminar: Một số nghiên cứu mới về thực vật và động vật tại Việt Nam
Thời gian: 13:30-15:30, 15/09/2021.
Địa điểm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, khách mời tham dự online.
Seminar: Phương pháp dựa lấy mẫu ô để tính ái lực liên kết các phối tử
Thời gian: 13:30-15:30, 01/09/2021.
Địa điểm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, khách mời tham dự online.
Cuộc thi “Tìm kiếm ứng dụng số hóa với SIMATIC IOT2050”
Thời gian: 30/8-11/11/2021.
Địa điểm: Ban tổ chức sẽ thông báo địa điểm cụ thể sau khi công bố Top 10 cuộc thi.
Cuộc thi Kambria online Hackathon II
Thời gian: Từ tháng 08 đến tháng 11/2021.
Địa điểm: Phát sóng trực tuyến trên kênh Facebook chính thức Kambria Việt Nam.