Skip to main content

 
 

SỰ KIỆN

Hội thảo quốc tế về Blockchain và quản trị tài chính tiên tiến
Thời gian: Ngày 23/06 và 24/06/2022.
Địa điểm: Hội trường 10F, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Ngày tham quan Trường và thông tin tuyển sinh
Thời gian: 8:00-11:30, 21/05/2022.
Địa điểm: Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan.
Ngày hội việc làm Đại học Tôn Đức Thắng 2022
Thời gian: Từ 7:00, Thứ sáu, 06/05/2022.
Địa điểm: Sảnh nối G-F, đường nội bộ số 1, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Ngày tham quan Trường và thông tin tuyển sinh
Thời gian: 8:00-11:30, 16/04/2022.
Địa điểm: Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan.
Cuộc thi “Sinh viên chung tay tiết kiệm điện”
Thời gian: Từ 01/04/2022 - 15/06/2022.
Địa điểm: Sảnh C, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Ngày tham quan Trường | Tọa đàm "Học Chương trình Tú tài Quốc tế tại VFIS"
Thời gian: 8:30-11:30, 12/03/2022.
Địa điểm: Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan.