Skip to main content

 
 

SỰ KIỆN

Diễn giả công chúng "Ứng dụng 5G: Thách thức và cơ hội phát triển trong thời kỳ bình thường mới"
Thời gian: 09:00-11:30, 06/9/2022.
Địa điểm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Phát triển thư viện số thông minh - Kinh nghiệm nước ngoài và giải pháp cho Việt Nam
Thời gian: 08:30, 15/07/2022.
Địa điểm: Phòng hội nghị trực tuyến, Lầu 5 Thư viện Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Tuần lễ thiết kế TDTU 2022
Thời gian: Từ ngày 14/07 đến 17/07/2022.
Địa điểm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng; 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Hội thảo quốc tế về Toán học và Ứng dụng ICMA 2022
Thời gian: Từ ngày 14/07 đến 15/07/2022.
Địa điểm: Phòng họp C, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Xưởng thiết kế mùa hè XANH 2022: Nhà ở Cohousing hướng đến tiêu chuẩn công trình xanh
Thời gian: Từ ngày 09/07 đến 17/07/2022.
Địa điểm: Khu Ký túc xá Đại học Quốc gia TP. HCM, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Hội thảo quốc tế về Blockchain và quản trị tài chính tiên tiến
Thời gian: Ngày 23/06 và 24/06/2022.
Địa điểm: Hội trường 10F, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.