Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) cung cấp nhiều chương trình đào tạo ngắn hạn, tập huấn để đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên của xã hội. Các chương trình này được thực hiện trực tiếp bởi các trung tâm khoa học-công nghệ trực thuộc TDTU.

Các tổ chức chính quyền, xã hội, kinh tế... và cá nhân có nhu cầu; có thể liên hệ các trung tâm khoa học-công nghệ của TDTU để tìm kiếm khóa học phù hợp:

Trung tâm đào tạo phát triển xã hội (SDTC): cung cấp các khóa thực hành liên quan đến các vấn đề xã hội: Quản lý và tổ chức sự kiện, Chuyên viên nhân sự, Hành nghề môi giới, Quản lý sàn bất động sản, Truyền thông và marketing, Kỹ năng lập sơ yếu lý lịch & phỏng vấn xin việc, Nghiệp vụ sư phạm, Thiết kế đồ họa, ...

Trung tâm nghiên cứu và đào tạo kinh tế ứng dụng (CAER): cung cấp các khóa học Giao dịch viên ngân hàng chuyên nghiệp (Teller), Thực hành kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương (xuất-nhập khẩu), Chuyên viên quan hệ khách hàng (phát triển khách hàng, tín dụng), Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp (sản phẩm, dịch vụ tài chính), Bồi dưỡng kế toán trưởng, Phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán, …

Trung tâm phát triển khoa học quản lý và công nghệ ứng dụng (ATEM): cung cấp các khóa học, tập huấn, đào tạo Kỹ năng bán hàng, Kỹ năng đàm phán, Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, Kế toán cho lãnh đạo, Xây dựng chiến lược doanh nghiệp, Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, Triển khai kinh doanh thương mại điện tử, Đánh giá hiệu quả công việc bằng công cụ BSC&KPIS,...

Trung tâm ngôn ngữ sáng tạo (CLC): cung cấp các chương trình đao tạo kỹ năng Management and Leadership Development, Career Development, Professional Skills Training, CLC Tailor-made Training, Language for Teaching, English Teaching Assistant, các chương trình đào tạo ngôn ngữ Anh, Hoa, Hàn, Nhật, ...

Trung tâm công nghệ thông tin ứng dụng (CAIT): cung cấp các khóa học và đào tạo Chứng chỉ tin học văn phòng chuẩn quốc gia, chuẩn Microsoft Office Specialist (MOS), Lập trình ứng dụng, Thiết kế web, thực hiện các hợp đồng hoặc dịch vụ viết phần mềm ứng dụng cho tất cả các lĩnh vực đời sống, xã hội và kinh tế...

Trung tâm Việt Nam học và tiếng Việt cho người nước ngoài (VSLC): tổ chức giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài, tổ chức và triển khai các chương trình giao lưu văn hóa; đào tạo và tổ chức thi cấp Chứng chỉ năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài; tổ chức, xây dựng các chương trình hợp tác quốc tế, hội thảo giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam; ngoài ra còn tổ chức chương trình giảng dạy tiếng Việt cho Lưu học sinh nước ngoài sẽ tham gia học tập các bậc học bằng tiếng Việt tại TDTU.

Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng (TUL):  nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao; sản xuất thử, chuyển giao ứng dụng trong lĩnh vực vật liệu xây dựng; tư vấn thiết kế, giám sát, khảo sát, lập và thẩm tra dự án; thiết kế, xây dựng và quản lý các dự án; kiểm định các loại vật liệu, kiểm tra chất lượng công trình xây dựng; tư vấn đấu thầu, huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn.

Trung tâm ứng dụng và phát triển mỹ thuật công nghiệp (ADA): thực hiện các loại dịch vụ trong lĩnh vực thiết kế và phát triển mỹ thuật ứng dụng; tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo phần mềm chuyên dụng, kỹ năng vẽ tay cho sinh viên và các học viên ngoài xã hội...

Trung tâm ứng dụng – đào tạo và phát triển các giải pháp kinh tế (CATDES): cung cấp các khóa học, huấn luyện và đào tạo các lớp: Thực hành kiểm toán (theo chương trình Mẫu của VACPA); Kế toán thực hành; Quản trị kho (và một số chuyên đề thuộc lĩnh vực Logistics); Kế toán doanh nghiệp; Hướng dẫn lập chứng từ và ghi sổ kế toán; Phân tích dữ liệu (SPSS); Ứng dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp; Thực hành kê khai thuế (GTGT; TNCN; TNDN); Kế toán trưởng (theo chương trình chuẩn của Bộ tài chính).

Trung tâm chuyên gia Hàn Quốc (KEC): phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế, chuyên đề khoa học, với sự tham gia của giảng viên TDTU cùng các chuyên gia Hàn Quốc và quốc tế; thực hiện các dự án khoa học - công nghệ với kinh phí hỗ trợ từ cả hai phía; phối hợp các doanh nghiệp Hàn Quốc để chuyển giao các kết quả nghiên cứu của TDTU và Hàn Quốc cho các doanh nghiệp Hàn Quốc trên địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận; tìm kiếm các học bổng thạc sĩ, tiến sĩ do các đại học có uy tín Hàn Quốc cấp cho các ứng viên của TDTU; mời giáo sư và chuyên gia Hàn Quốc sang giảng dạy kiêm nhiệm và toàn thời gian; tổ chức cho sinh viên đi tập sự nghề nghiệp tại các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam và nước ngoài.

Trung tâm bồi dưỡng văn hóa, tin học và ngoại ngữ (CIFLEET): cung cấp các khóa Bồi dưỡng văn hóa lớp 9,10,11,12 và Luyện thi THPT quốc gia; các khóa học ngoại ngữ (tiếng Hoa, tiếng Nhật, tiếng Hàn,...); Tin học (cấp Chứng chỉ tin học A, B,..theo qui định trước đây). 

Trung tâm hợp tác châu Âu (ECC): kết nối và tổ chức hợp tác song phương để TDTU thực hiện các chương trình đào tạo tiến sĩ hình thức bán thời gian và cùng cấp bằng với các trường đại học ở châu Âu; tổ chức hội thảo quốc tế, hợp tác nghiên cứu khoa học - công nghệ; liên kết đào tạo; tư vấn du học và học bổng đại học; tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp ở các tỉnh Bình Thuận, Gia Lai và Lâm Đồng, những địa phương đối tác chiến lược và toàn diện với TDTU.

Trung tâm Thomas Bata (TBC): thực hiện các chương trình cấp bằng chung giữa các trường tại cộng hòa Séc và các tổ chức giáo dục khác tại Việt Nam; tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên và giảng viên; tuyển sinh viên du học tại các trường ở Cộng hòa Séc cũng như tìm kiếm các cơ hội phát triển các dự án chung, các hoạt động chuyển giao công nghệ giữa Cộng hòa Séc và Việt Nam. Trung tâm không chỉ phục vụ cho các nhu cầu của Đại học Tomas Bata và TDTU mà còn đáp ứng các nhu cầu của tất cả các trường đại học tại Cộng hòa Séc và Việt Nam.

Trung tâm an toàn lao động và công nghệ môi trường (COSENT): tổ chức tập huấn - huấn luyện và bồi dưỡng các chương trình ngắn hạn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và an toàn lao động; nghiên cứu, tư vấn, thẩm định và triển khai ứng dụng công nghệ và kỹ thuật trong lĩnh vực: quản lý tài nguyên thiên nhiên, công nghệ cấp thoát nước, công nghệ xử lý nước, công nghệ xử lý các dạng chất thải; xử lý môi trường lao động, kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động, thiết bị an toàn lao động; phương tiện bảo vệ cá nhân, các sản phẩm - thiết bị bảo vệ môi trường; quản lý môi trường và an toàn lao động,…

Trung tâm hợp tác doanh nghiệp và cựu sinh viên (CECA): trực tiếp phục vụ công tác đào tạo, khoa học - công nghệ; tiến hành các chương trình hỗ trợ, tư vấn đặt hàng, tài trợ, đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp để liên tục nâng cao chất lượng dạy - học; bảo đảm năng lực làm việc và hiệu quả học tập cho người học; cũng như hỗ trợ doanh nghiệp cùng phát triển.

Trung tâm giáo dục quốc phòng-an ninh: thực hiện nhiệm vụ đào tạo Chứng chỉ giáo dục quốc phòng bắt buộc theo yêu cầu của Bộ giáo dục và đào tạo cho sinh viên TDTU; cũng như sinh viên các đại học và cao đẳng theo sự phân luồng của Vụ giáo dục quốc phòng, Bộ giáo dục và đào tạo cũng như theo đặt hàng của các trường đại học, trung học phổ thông có nhu cầu khác.

Trung tâm thông tin học thuật và nghiên cứu (RAIC).