09 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định ASIIN

Tháng 12/2023, Hội đồng kiểm định của ASIIN đã quyết định công nhận và cấp con dấu chất lượng theo tiêu chuẩn ASIIN cho 09 chương trình đào tạo của Trường Đại học Tôn Đức Thắng, bao gồm:

  • 05 chương trình đào tạo trình độ đại học: Khoa học máy tính, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.
  • 04 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ: Khoa học máy tính, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

Trong năm học 2021-2022, trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của tổ chức ASIIN, Nhà trường đã tiến hành thu thập dữ liệu và tiến hành tự đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo. Báo cáo tự đánh giá được trình bày khoa học, có minh chứng rõ ràng, thể hiện cam kết của Nhà trường trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục.

Tháng 5/2024, ASIIN đã chấp nhận báo cáo tự đánh giá của TDTU và triển khai đợt đánh giá ngoài chính thức từ ngày 22 đến ngày 23/5/2023. Đây là bước quan trọng để đánh giá thực tế chất lượng đào tạo của TDTU. Đoàn chuyên gia ASIIN đến từ các đại học danh tiếng của Đức đã tiến hành đánh giá toàn diện chất lượng chương trình đào tạo theo các tiêu chí đánh giá cụ thể, rõ ràng: mục tiêu và kết quả học tập, nội dung chương trình đào tạo, phương pháp dạy và học, đội ngũ giảng viên, hệ thống hỗ trợ sinh viên, cơ sở vật chất, tài chính, tính quốc tế hoá và tính liên kết với doanh nghiệp và xã hội. Trong quá trình đánh giá, Đoàn chuyên gia đã thực hiện các phiên phỏng vấn với các bên liên quan, xem xét hồ sơ minh chứng, đối sánh với tiêu chuẩn châu Âu để đưa ra kết luận và các khuyến nghị nhằm giúp Nhà trường tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo.

ASIIN là tổ chức kiểm định uy tín trong hệ thống của Hiệp hội Kiểm định chất lượng đại học châu Âu, thực hiện các hoạt động đánh giá, công nhận đối với cơ sở giáo dục đại học và các chương trình đào tạo đại học thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật, toán - thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, khoa học và kỹ thuật.

Những kết quả đạt được trong công tác đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn ASIIN là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Nhà trường trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học. Các chứng nhận chất lượng này là niềm tự hào của Nhà trường và là động lực để tiếp tục phát triển trong tương lai, là một bước tiến quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu hội nhập quốc tế và phát triển thành đại học nghiên cứu tinh hoa của thế giới.

tdtutdtutdtutdtutdtutdtutdtutdtutdtu