15 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định FIBAA

Năm 2021, TDTU có 04 chương trình đào tạo trình độ đại học được trao chứng nhận kiểm định theo tiêu chuẩn FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation), bao gồm: Quan hệ lao độngQuy hoạch vùng và đô thịXã hội họcViệt Nam học - chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch. Thời hạn công nhận là 05 năm (từ ngày 26/11/2021 đến ngày 25/11/2026).

Năm 2023, tổ chức FIBAA tiếp tục công nhận 07 chương trình đào tạo của TDTU, bao gồm: Thạc sĩ Xã hội học, Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng, Cử nhân Luật, Cử nhân Marketing, Cử nhân Kinh doanh quốc tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn, Cử nhân Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực. Thời hạn công nhận là 05 năm (từ ngày 20/9/2023 đến ngày 19/9/2028).

Năm 2024, TDTU một lần nữa khẳng định chất lượng đào tạo khi được FIBAA công nhận 04 chương trình đào tạo, bao gồm: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Kế toán, Cử nhân Quản lý thể dục thể thao - chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện, Cử nhân Quản lý thể dục thể thao - chuyên ngành Golf. Thời hạn công nhận là 05 năm (từ ngày 14/6/2024 đến ngày 13/6/2029).

FIBAA là một tổ chức phi chính phủ về bảo đảm chất lượng giáo dục uy tín, được công nhận bởi Hiệp hội bảo đảm chất lượng giáo dục đại học Châu Âu (European Association for Quality Assurance - ENQA), đặt trụ sở tại thành phố Bonn (Đức). FIBAA hoạt động với cam kết việc thúc đẩy chất lượng và tính minh bạch trong giáo dục thông qua thực hiện kiểm định các tổ chức giáo dục đại học, chương trình đào tạo trên cơ sở đối sánh với các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của Châu Âu.

Bộ tiêu chuẩn chương trình đào tạo của FIBAA được sử dụng để kiểm định khối ngành quản trị/quản lý, kinh tế, luật và khoa học xã hội. Bộ tiêu chuẩn kiểm định của FIBAA đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng của các trường đại học châu Âu (European Standards and Guidelines - ESG). Đặc biệt, FIBAA kiểm định dựa trên cơ sở đối chiếu với hệ thống chuyển đổi và tích lũy tín chỉ châu Âu (The European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS). Vì thế, các chương trình đào tạo được kiểm định bởi FIBAA được công nhận rộng rãi ở châu Âu và trên thế giới. Người học tốt nghiệp chương trình được FIBAA công nhận sẽ có điều kiện thuận lợi để tìm việc làm, học lên bậc cao hơn tại các quốc gia Châu Âu và nhiều quốc gia khác.