Chứng nhận đạt chuẩn kiểm định cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn FIBAA

Ngày 06/03/2024, Trường Đại học Tôn Đức Thắng vinh dự được Hội đồng Kiểm định và Chứng nhận của FIBAA (FIBAA Accreditation and Certificate Committee) quyết định công nhận và trao con dấu chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc tế. Thời hạn công nhận của quyết định là 06 năm (tính từ ngày 06/03/2024 đến ngày 05/3/2030).

FIBAA là một tổ chức bảo đảm chất lượng giáo dục uy tín, được công nhận bởi Hiệp hội Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học châu Âu (European Association for Quality Assurance - ENQA), có trụ sở tại thành phố Bonn (Đức). Sự công nhận của FIBAA đối với cơ sở giáo dục và chất lượng đào tạo của Nhà trường có ý nghĩa quan trọng khẳng định vị thế của TDTU trong khu vực và trên thế giới. Đây là thành quả xứng đáng cho quá trình nỗ lực kiên trì xây dựng TDTU theo hướng đại học đẳng cấp quốc tế và cũng là minh chứng cho quyết tâm mạnh mẽ của TDTU trên con đường trở thành đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế.

tdtu