Skip to main content

Đoàn thể

Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tôn Đức Thắng lần VI, nhiệm kỳ 2023 - 2025
Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2025.
Sôi nổi chuỗi hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Đoàn - Hội Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức và tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, mang lại dấu ấn đặc biệt cho đội ngũ đoàn viên ...
Đảng bộ Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khoá XIII
Ngày 09/3/2023, Đảng bộ Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương lần 6, khoá XIII.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ
Chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2023, Nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho giảng viên, viên chức, công đoàn viên nữ ...
Đại hội điểm chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2022 - 2025
Chiều 06/02/2023, Chi bộ khối Kinh tế - Xã hội 2 đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Tuổi trẻ Trường Đại học Tôn Đức Thắng hiến máu cứu người
Ngày 03-04/01/2023, 1.500 giảng viên, viên chức và sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện “Xuân sẻ chia 2023”.
Subscribe to Đoàn thể