Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2024 (lần 1)

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024 thông báo:

1. Danh sách ứng viên ĐẠT vòng 1 gồm: 25 ứng viên. Những ứng viên ĐẠT vòng 1 sẽ được tham dự vòng 2 theo quy định.

2. Về nội dung xét tuyển vòng 2 gồm:

2.1. Hình thức: kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp hoặc thực hành chuyên môn theo vị trí dự tuyển.

2.2. Thời gian và địa điểm: Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo cụ thể qua địa chỉ email mà ứng viên đã đăng ký tại phiếu đăng ký dự tuyển.

Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2024 (lần 1): tại đây

Từ khóa