Trường Đại học Tôn Đức Thắng công nhận kết quả tuyển dụng người lao động Lần 1 năm 2024

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc công nhận kết quả tuyển dụng người lao động Lần 1 năm 2024 như sau:

  • Công nhận kết quả trúng tuyển người lao động Lần 1 năm 2024 đối với 01 (một) ứng viên (xem chi tiết);

Các ứng viên trúng tuyển thực hiện theo hướng dẫn của Phòng Tổ chức hành chính để ký Hợp đồng làm việc theo quy định hiện hành.

Từ khóa